Sueco | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

We are happy to announce the birth of…
Vi har välkomnat ... till världen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
With love and hope we welcome…to the world.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

…and…are engaged.
... och ... har förlovat sig.
Se usa para anunciar un compromiso
…are happy to announce their engagement.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
We are happy to announce the engagement of…and…
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Se usa cuando se anuncia un compromiso
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
You are cordially invited to…
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
We would very much like you to come.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Would you like to come to…for…?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos