Alemán | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

Vi har välkomnat ... till världen.
Wir freuen uns über die Geburt von...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... och ... har förlovat sig.
... und ... haben sich verlobt.
Se usa para anunciar un compromiso
... är glada att kungöra sin förlovning.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Se usa cuando se anuncia un compromiso
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Fröken ... ska snart bli fru ...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Vill du komma till ... på/för ...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos