Holandés | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... ve ... nişanlandı.
... en ... hebben zich verloofd.
Se usa para anunciar un compromiso
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Se usa cuando se anuncia un compromiso
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos