Inglés | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
We are happy to announce the birth of…
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
With love and hope we welcome…to the world.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

... ve ... nişanlandı.
…and…are engaged.
Se usa para anunciar un compromiso
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
…are happy to announce their engagement.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
We are happy to announce the engagement of…and…
Se usa cuando se anuncia un compromiso
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
You are cordially invited to…
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
We would very much like you to come.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Would you like to come to…for…?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos