Inglés | Frases - Personal | Buenos deseos

Buenos deseos - Matrimonio

Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Se usa al felicitar a una pareja de recién casados
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Se usa al felicitar a una pareja de recién casados
Gratulujeme ke svatbě!
Congratulations on tying the knot!
Informal; se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados a quienes conoces bien
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Congratulations on saying your "I do's"!
Informal; se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados a quienes conoces bien
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados

Buenos deseos - Compromiso

Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Congratulations on your engagement!
Frase estándar usada para felicitar a alguien por su compromiso
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida a quienes conoces bien y para preguntar la fecha de la boda

Buenos deseos - Cumpleaños y aniversarios

Všechno nejlepší k narozeninám!
Birthday greetings!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy Birthday!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Hodně štěstí a zdraví!
Many happy returns!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Wishing you every happiness on your special day.
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Hodně štěstí k výročí!
Happy Anniversary!
Felicitación por aniversario, generalmente se lee en tarjetas de aniversario
Hodně štěstí k... výročí!
Happy…Anniversary!
Felicitación por aniversario usada cuando se celebra un aniversario específico (p. ej. las bodas de plata o de rubí)
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Se usa para enfatizar los años de matrimonio y para desear un feliz aniversario
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Se usa para celebrar los 20 años de matrimonio
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Se usa para celebrar los 25 años de matrimonio
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Se usa para celebrar los 40 años de matrimonio
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Se usa para celebrar los 30 años de matrimonio
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Se usa para celebrar los 35 años de matrimonio
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Se usa para celebrar los 50 años de matrimonio
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Se usa para celebrar los 60 años de matrimonio

Buenos deseos - Buena salud

Uzdrav se brzy.
Get well soon.
Forma estándar para desear buena salud, generalmente se lee en tarjetas
Doufám, že se rychle uzdravíš.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Forma estándar para desear buena salud
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
We hope that you will be up and about in no time.
Forma estándar para desear buena salud de parte de más de una persona
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Thinking of you. May you feel better soon.
Forma estándar para desear buena salud
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
From everybody at…, get well soon.
Desear buena salud por parte de varias personas en una oficina o en un lugar de trabajo
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Desear buena salud por parte de varias personas en una oficina o en un lugar de trabajo

Buenos deseos - Felicitaciones generales

Blahopřejeme k...
Congratulations on…
Oración general de felicitación
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
I wish you the best of luck and every success in…
Se usa cuando se le desea éxito en el futuro a alguien
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
I wish you every success in…
Se usa cuando se le desea éxito en el futuro a alguien
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
We would like to send you our congratulations on…
Se usa cuando se felicita a alguien por algo específico
Dobrá práce na...
Well done on…
Se usa cuando se felicita a alguien por algo específico; no tan efusivo
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Congratulations on passing your driving test!
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar su examen de conducir
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Well done. We knew you could do it.
Se usa cuando se felicita a alguien, generalmente a un amigo cercano o a un miembro de la familia
Gratulujeme!
Congrats!
Se usa cuando se felicita a alguien

Buenos deseos - Logros académicos

Gratulujeme k promoci!
Congratulations on your graduation!
Se usa cuando se felicita a alguien por una graduación
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Congratulations on passing your exams!
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Informal, frase coloquial usada cuando alguien ha obtenido una nota excelente en un examen
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Se usa cuando se felicita a alguien por culminar un máster y para desearle buena suerte en el futuro
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes, pero cuando no se está seguro de si irá a la universidad o si buscará un trabajo
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes y se sabe que esa persona irá a la universidad
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Well done on getting into University. Have a great time!
Se usa cuando se felicita a alguien por haber obtenido un puesto en una universidad

Buenos deseos - Condolencias

Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano. La muerte puede ser inesperada o no
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
We are so very sorry to hear about your loss.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Se usa cuando se consola a alguien por la muerte de su hijo/hija/esposo/esposa (incluye el nombre del difunto)
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano

Buenos deseos - Logros profesionales

Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
We wish you the best of luck in your new job at…
Se usa cuando se le desea a alguien éxito en un nuevo trabajo
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
We wish you the best of luck in your new position of…
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
We wish you every success for your latest career move.
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Congratulations on getting the job!
Se usa cuando se felicita a alguien por haber obtenido un nuevo y generalmente lucrativo trabajo
Hodně štěstí první den v...
Good luck on your first day at…
Se usa cuando se envían buenos deseos a alguien en su primer día en un nuevo trabajo

Buenos deseos - Nacimiento

Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Congratulations on your new arrival!
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Se usa para felicitar a una mujer por el nacimiento de su hijo/hija
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija

Buenos deseos - Agradecimientos

Mnohokrát děkuji za...
Many thanks for…
Se usa como mensaje de agradecimiento general
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Se usa cuando agradeces a alguien en tu nombre o en nombre de otra persona
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
I really don't know how to thank you for…
Se usa cuando te sientes muy agradecido con alguien por haber hecho algo por ti
Jako malý projev naší vděčnosti...
As a small token of our gratitude…
Se usa cuando se entrega un regalo a alguien como muestra de agradecimiento
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Se usa cuando te sientes agradecido con alguien por haber hecho algo por ti
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
We are very grateful to you for…
Se usa cuando quieres agradecer a alguien sinceramente por hacer algo por ti
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Se usa cuando alguien te agradece por algo, pero lo que hiciste también te benefició a ti

Buenos deseos - Festividades

Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Season's greetings from…
Se usa en América Latina y España en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Se usa en América Latina y España en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo
Veselé Velikonoce!
Happy Easter!
Se usa en países cristianos para celebrar el domingo de Pascua
Šťastné díkuvzdání!
Happy Thanksgiving!
Se usa en Estados Unidos para celebrar el día de Acción de Gracias
Šťastný Nový rok!
Happy New Year!
Se usa para celebrar año nuevo
Šťastné svátky!
Happy Holidays!
Se usa en Estados Unidos y Canadá para celebrar festividades (especialmente Navidad/Hanukkah)
Šťastnou chanuku!
Happy Hanukkah!
Se usa para celebrar Hanukkah
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Se usa para celebrar Diwali
Veselé Vánoce!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Se usa en países cristianos para celebrar la Navidad.
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Se usa en países cristianos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.