Checo | Frases - Personal | Buenos deseos

Buenos deseos - Matrimonio

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Se usa al felicitar a una pareja de recién casados
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Se usa al felicitar a una pareja de recién casados
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Informal; se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados a quienes conoces bien
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Informal; se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados a quienes conoces bien
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados

Buenos deseos - Compromiso

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Frase estándar usada para felicitar a alguien por su compromiso
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida a quienes conoces bien y para preguntar la fecha de la boda

Buenos deseos - Cumpleaños y aniversarios

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Felicitación por aniversario, generalmente se lee en tarjetas de aniversario
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Felicitación por aniversario usada cuando se celebra un aniversario específico (p. ej. las bodas de plata o de rubí)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Se usa para enfatizar los años de matrimonio y para desear un feliz aniversario
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Se usa para celebrar los 20 años de matrimonio
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Se usa para celebrar los 25 años de matrimonio
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Se usa para celebrar los 40 años de matrimonio
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Se usa para celebrar los 30 años de matrimonio
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Se usa para celebrar los 35 años de matrimonio
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Se usa para celebrar los 50 años de matrimonio
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Se usa para celebrar los 60 años de matrimonio

Buenos deseos - Buena salud

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Forma estándar para desear buena salud, generalmente se lee en tarjetas
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Forma estándar para desear buena salud
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Forma estándar para desear buena salud de parte de más de una persona
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Forma estándar para desear buena salud
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Desear buena salud por parte de varias personas en una oficina o en un lugar de trabajo
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Desear buena salud por parte de varias personas en una oficina o en un lugar de trabajo

Buenos deseos - Felicitaciones generales

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Oración general de felicitación
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Se usa cuando se le desea éxito en el futuro a alguien
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Se usa cuando se le desea éxito en el futuro a alguien
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Se usa cuando se felicita a alguien por algo específico
Well done on…
Dobrá práce na...
Se usa cuando se felicita a alguien por algo específico; no tan efusivo
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar su examen de conducir
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Se usa cuando se felicita a alguien, generalmente a un amigo cercano o a un miembro de la familia
Congrats!
Gratulujeme!
Se usa cuando se felicita a alguien

Buenos deseos - Logros académicos

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Se usa cuando se felicita a alguien por una graduación
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Informal, frase coloquial usada cuando alguien ha obtenido una nota excelente en un examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Se usa cuando se felicita a alguien por culminar un máster y para desearle buena suerte en el futuro
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes, pero cuando no se está seguro de si irá a la universidad o si buscará un trabajo
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes y se sabe que esa persona irá a la universidad
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Se usa cuando se felicita a alguien por haber obtenido un puesto en una universidad

Buenos deseos - Condolencias

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano. La muerte puede ser inesperada o no
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Se usa cuando se consola a alguien por la muerte de su hijo/hija/esposo/esposa (incluye el nombre del difunto)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano

Buenos deseos - Logros profesionales

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Se usa cuando se le desea a alguien éxito en un nuevo trabajo
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Se usa cuando se felicita a alguien por haber obtenido un nuevo y generalmente lucrativo trabajo
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Se usa cuando se envían buenos deseos a alguien en su primer día en un nuevo trabajo

Buenos deseos - Nacimiento

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Se usa para felicitar a una mujer por el nacimiento de su hijo/hija
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija

Buenos deseos - Agradecimientos

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Se usa como mensaje de agradecimiento general
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Se usa cuando agradeces a alguien en tu nombre o en nombre de otra persona
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Se usa cuando te sientes muy agradecido con alguien por haber hecho algo por ti
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Se usa cuando se entrega un regalo a alguien como muestra de agradecimiento
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Se usa cuando te sientes agradecido con alguien por haber hecho algo por ti
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Se usa cuando quieres agradecer a alguien sinceramente por hacer algo por ti
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Se usa cuando alguien te agradece por algo, pero lo que hiciste también te benefició a ti

Buenos deseos - Festividades

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Se usa en América Latina y España en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Se usa en América Latina y España en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Se usa en países cristianos para celebrar el domingo de Pascua
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Se usa en Estados Unidos para celebrar el día de Acción de Gracias
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Se usa para celebrar año nuevo
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Se usa en Estados Unidos y Canadá para celebrar festividades (especialmente Navidad/Hanukkah)
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Se usa para celebrar Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Se usa para celebrar Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Se usa en países cristianos para celebrar la Navidad.
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Se usa en países cristianos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.