Rumano | Frases - Personal | Buenos deseos

Buenos deseos - Matrimonio

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Casă de piatră şi felicitări! Vă urez amândurora toată fericirea din lume!
Se usa al felicitar a una pareja de recién casados
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Felicitări şi cele mai calde urări de bine pentru amândoi cu ocazia nunţii! Casă de piatră!
Se usa al felicitar a una pareja de recién casados
Congratulations on tying the knot!
Felicitări pentru unirea destinelor! Casă de piatră!
Informal; se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados a quienes conoces bien
Congratulations on saying your "I do's"!
Felicitări pentru faptul că v-aţi spus "Da" unul celuilalt! Casă de piatră!
Informal; se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados a quienes conoces bien
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Felicitări mirelui şi miresei pentru recentul eveniment fericit! Casă de piatră!
Se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados

Buenos deseos - Compromiso

Congratulations on your engagement!
Felicitări cu ocazia logodnei!
Frase estándar usada para felicitar a alguien por su compromiso
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Vă urez toate cele bune cu ocazia logodnei voastre şi a evenimentelor care îi vor urma.
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Felicitări pentru logodnă! Vă doresc să fiţi fericiţi împreună!
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Felicitări pentru logodnă! Vă urez fericire unul alături de celălalt!
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Felicitări cu ocazia logodnei! Aţi decis deja data marelui eveniment viitor?
Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida a quienes conoces bien y para preguntar la fecha de la boda

Buenos deseos - Cumpleaños y aniversarios

Birthday greetings!
Felicitări cu ocazia aniversării!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Happy Birthday!
La mulţi ani!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Many happy returns!
Toate urările de bine!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Wishing you every happiness on your special day.
Cu ocazia acestei zile speciale îţi urez toate cele bune!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Fie ca toate dorinţele tale să devină realitate! La mulţi ani!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Cu ocazia acestei zile speciale îţi urez toată fericirea din lume! Petrecere frumoasă!
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños
Happy Anniversary!
Aniversare frumoasă!
Felicitación por aniversario, generalmente se lee en tarjetas de aniversario
Happy…Anniversary!
Felicitări pentru aniversarea ...!
Felicitación por aniversario usada cuando se celebra un aniversario específico (p. ej. las bodas de plata o de rubí)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... de ani şi sunteţi ca la început de drum! Felicitări pentru aniversare!
Se usa para enfatizar los años de matrimonio y para desear un feliz aniversario
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Felicitări cu ocazia aniversării a 20 de ani de căsnicie!
Se usa para celebrar los 20 años de matrimonio
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Felicitări cu ocazia Nunţii de Argint!
Se usa para celebrar los 25 años de matrimonio
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Felicitări cu ocazia aniversării a 40 de ani de căsnicie!
Se usa para celebrar los 40 años de matrimonio
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Felicitări cu ocazia aniversării a 30 de ani de căsnicie!
Se usa para celebrar los 30 años de matrimonio
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Felicitări cu ocazia aniversării a 35 de ani de căsnicie!
Se usa para celebrar los 35 años de matrimonio
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Felicitări cu ocazia Nunţii de Aur!
Se usa para celebrar los 50 años de matrimonio
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Felicitări cu ocazia aniversării a 60 de ani de căsnicie!
Se usa para celebrar los 60 años de matrimonio

Buenos deseos - Buena salud

Get well soon.
Însănătoşire grabnică!
Forma estándar para desear buena salud, generalmente se lee en tarjetas
I hope you make a swift and speedy recovery.
Însănătoşire grabnică!
Forma estándar para desear buena salud
We hope that you will be up and about in no time.
Însănătoşire grabnică!
Forma estándar para desear buena salud de parte de más de una persona
Thinking of you. May you feel better soon.
Mă gândesc la tine tot timpul! Însănătoşire grabnică!
Forma estándar para desear buena salud
From everybody at…, get well soon.
Pentru toată lumea de la ... însănătoşire grabnică!
Desear buena salud por parte de varias personas en una oficina o en un lugar de trabajo
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Întregul colectiv al ... îţi urează cu drag însănătoşire grabnică!
Desear buena salud por parte de varias personas en una oficina o en un lugar de trabajo

Buenos deseos - Felicitaciones generales

Congratulations on…
Felicitări cu ocazia ...
Oración general de felicitación
I wish you the best of luck and every success in…
Îţi urez noroc şi succes în ...
Se usa cuando se le desea éxito en el futuro a alguien
I wish you every success in…
Îţi urez succes în...
Se usa cuando se le desea éxito en el futuro a alguien
We would like to send you our congratulations on…
Dorim să-ţi transmitem felicitările noastre cu ocazia...
Se usa cuando se felicita a alguien por algo específico
Well done on…
Bine lucrat cu ...
Se usa cuando se felicita a alguien por algo específico; no tan efusivo
Congratulations on passing your driving test!
Felicitări cu ocazia obţinerii permisului de conducere!
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar su examen de conducir
Well done. We knew you could do it.
Bine lucrat! Eram siguri că vei reuşi!
Se usa cuando se felicita a alguien, generalmente a un amigo cercano o a un miembro de la familia
Congrats!
Felicitări!
Se usa cuando se felicita a alguien

Buenos deseos - Logros académicos

Congratulations on your graduation!
Felicitări cu ocazia absolvirii!
Se usa cuando se felicita a alguien por una graduación
Congratulations on passing your exams!
Felicitări pentru promovarea examenelor!
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Cine este geniul nostru? Felicitări pentru examenul strălucit!
Informal, frase coloquial usada cuando alguien ha obtenido una nota excelente en un examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Felicitări pentru master şi succes în viitor!
Se usa cuando se felicita a alguien por culminar un máster y para desearle buena suerte en el futuro
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Felicitări pentru reuşitele de la examene şi mult noroc pe viitor!
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes, pero cuando no se está seguro de si irá a la universidad o si buscará un trabajo
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Felicitări pentru reuşitele de la examene şi mult noroc în viitoarea carieră!
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes y se sabe que esa persona irá a la universidad
Well done on getting into University. Have a great time!
Felicitări pentru admitere! Să fie într-un ceas bun!
Se usa cuando se felicita a alguien por haber obtenido un puesto en una universidad

Buenos deseos - Condolencias

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Am fost cu toţii socaţi când am aflat vestea tristă a morţii lui... şi am dori să îţi prezentăm condoleanţele şi susținerea noastră.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano. La muerte puede ser inesperada o no
We are so very sorry to hear about your loss.
Ne pare foarte rău pentru pierderea suferită.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Îţi prezint cele mai sincere condoleanţe în această zi întunecată pentru toţi.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Am fost foarte întristaţi şi supăraţi când am aflat vestea morţii premature a fiului/fiicei/soţului/soţiei, ... .
Se usa cuando se consola a alguien por la muerte de su hijo/hija/esposo/esposa (incluye el nombre del difunto)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Te rugăm să primeşti cele mai sincere şi mai profunde condoleanţe din partea noastră în acest moment greu.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Gândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano

Buenos deseos - Logros profesionales

We wish you the best of luck in your new job at…
Îţi urăm noroc şi succes la noul tău loc de muncă la ... .
Se usa cuando se le desea a alguien éxito en un nuevo trabajo
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Din partea întregului colectiv de la ..., noroc şi succes la noul tău loc de muncă!
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
We wish you the best of luck in your new position of…
Îţi urăm noroc şi succes la noul tău post de ... .
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
We wish you every success for your latest career move.
Îţu urăm succes în noul drum pe care l-ai ales!
Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
Congratulations on getting the job!
Felicitări pentru obţinerea postului!
Se usa cuando se felicita a alguien por haber obtenido un nuevo y generalmente lucrativo trabajo
Good luck on your first day at…
Succes în prima ta zi de lucru la ... .
Se usa cuando se envían buenos deseos a alguien en su primer día en un nuevo trabajo

Buenos deseos - Nacimiento

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Am fost încântaţi să aflăm despre naşterea fiului/fiicei voastre
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
Congratulations on your new arrival!
Felicitări pentru noul sosit!
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pentru proaspăta mămică: cele mai bune urări pentru tine şi fiul/fiica ta!
Se usa para felicitar a una mujer por el nacimiento de su hijo/hija
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Felicitări pentru venirea pe lume a frumosului/frumoasei vostru/voastre băieţel/fetiţă!
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Pentru fericiţii părinţi ai lui ...: felicitări pentru noul sosit! Sunt convins/ă că veţi fi nişte părinţi minunaţi!
Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija

Buenos deseos - Agradecimientos

Many thanks for…
Mulţumesc mult pentru ... !
Se usa como mensaje de agradecimiento general
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Aş dori să îţi mulţumesc în numele meu şi al soţului/soţiei meu/mele.
Se usa cuando agradeces a alguien en tu nombre o en nombre de otra persona
I really don't know how to thank you for…
Chiar nu ştiu cum să îţi mulţumesc pentru... .
Se usa cuando te sientes muy agradecido con alguien por haber hecho algo por ti
As a small token of our gratitude…
Ca un mic semn al recunoştinţei mele...
Se usa cuando se entrega un regalo a alguien como muestra de agradecimiento
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Am dori să transmitem cele mai calde mulţumiri lui... pentru ... .
Se usa cuando te sientes agradecido con alguien por haber hecho algo por ti
We are very grateful to you for…
Îţi suntem foarte recunoscători pentru ... .
Se usa cuando quieres agradecer a alguien sinceramente por hacer algo por ti
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Cu plăcere! Nu tu eşti cel/cea care trebuie să-mi mulţumească, ci eu ţie!
Se usa cuando alguien te agradece por algo, pero lo que hiciste también te benefició a ti

Buenos deseos - Festividades

Season's greetings from…
Urările de sezon de la...
Se usa en América Latina y España en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo
Merry Christmas and a Happy New Year!
Crăciun Fericit şi Un An Nou Fericit!
Se usa en América Latina y España en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo
Happy Easter!
Paşte fericit!/ Hristos a înviat!
Se usa en países cristianos para celebrar el domingo de Pascua
Happy Thanksgiving!
O Zi a Recunoştinţei fericită!
Se usa en Estados Unidos para celebrar el día de Acción de Gracias
Happy New Year!
Un An Nou Fericit!
Se usa para celebrar año nuevo
Happy Holidays!
Sărbători fericite!
Se usa en Estados Unidos y Canadá para celebrar festividades (especialmente Navidad/Hanukkah)
Happy Hanukkah!
Hanukkah fericit!
Se usa para celebrar Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Diwali fericit! Fie ca acest Diwali să fie cel mai luminos!
Se usa para celebrar Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Crăciun fericit!
Se usa en países cristianos para celebrar la Navidad.
Merry Christmas and a Happy New Year!
Crăciun fericit și La mulți ani!
Se usa en países cristianos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.