Rumano | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Milý Johne,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Milá maminko, Milý tatínku,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Milý strýčku Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Ahoj Johne,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Čau Johne,
Bună Andrei!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Johne,
Salut Andrei!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Můj milý/Moje milá,
Draga mea,/Dragul meu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Nejdražší Johne,
Dragul meu Andrei,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Děkuji za Tvůj dopis.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Se usa para responder a una correspondencia
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Se usa para responder a una correspondencia
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Už máš nějaké plány na... ?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Je mi moc líto, že...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... posílá pozdrav!
... îţi transmite toată dragostea.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Pozdravuj ode mě... .
Salută pe ...din partea mea.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Těším se na tvojí odpověď.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš brzy.
Scrie-mi înapoi curând.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš mi prosím, až...
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Opatruj se.
Aveţi grijă de voi!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Miluji tě.
Te iubesc!
Se usa al escribirle a la pareja
S přáním všeho nejlepšího,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Mějte se moc hezky,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Nejsrdečnější pozdravy,
Cele mai calde urări,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jen to nejlepší,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Cu toată dragostea,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares
S láskou,
Cu mult drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares