Checo | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
亲爱的妈妈/爸爸,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
亲爱的Jerome叔叔,
Milý strýčku Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
你好,约翰,
Ahoj Johne,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
嘿,约翰,
Čau Johne,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
约翰,
Johne,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
我亲爱的,
Můj milý/Moje milá,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
我最亲爱的,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
最亲爱的约翰,
Nejdražší Johne,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
谢谢您的来信。
Děkuji za Tvůj dopis.
Se usa para responder a una correspondencia
很高兴再次收到您的来信。
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Se usa para responder a una correspondencia
对不起,这么久没有给你写信。
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

我给您写信是为了告诉您...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Se usa cuando tienes noticias importantes
你有没有...的计划?
Už máš nějaké plány na... ?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
非常感谢发送/邀请/附上...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
很高兴宣布...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
听到...我非常高兴
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
很遗憾地告诉你们...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
听到...很遗憾
Je mi moc líto, že...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
...致上他/她的祝福。
... posílá pozdrav!
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
代我向...问好。
Pozdravuj ode mě... .
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
我期待着尽快能收到您的回复。
Těším se na tvojí odpověď.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
尽快回复。
Napiš brzy.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
当...,请回复
Napiš mi prosím, až...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
如果你有更多消息时,请发送给我。
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
保重。
Opatruj se.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
我爱你。
Miluji tě.
Se usa al escribirle a la pareja
衷心的祝福,
S přáním všeho nejlepšího,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以最衷心的祝福,
Mějte se moc hezky,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
最衷心的问候,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
一切顺利,
Jen to nejlepší,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以我的祝福,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
衷心祝福,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares
衷心祝福,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares