Rumano | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

소연이에게
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
부모님께,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
삼촌께
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
안녕 현주야!
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
야 미영아,
Bună Andrei!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
미영,
Salut Andrei!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
내 사랑에게,
Draga mea,/Dragul meu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
사랑하는 현정씨
Dragul meu Andrei,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
편지 주셔서 감사합니다.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Se usa para responder a una correspondencia
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Se usa para responder a una correspondencia
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Se usa cuando tienes noticias importantes
...관련 계획이 있나요?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
...을 알려주게 되어 기뻐.
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Am aflat cu plăcere faptul că...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
...를 알려주게 되어 유감이야.
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
...도 안부를 물으십니다.
... îţi transmite toată dragostea.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
...께도 안부 전해 주십시오.
Salută pe ...din partea mea.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
빨리 답장 주세요.
Scrie-mi înapoi curând.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
... 이면 답장을 주세요.
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
건강히 지내세요.
Aveţi grijă de voi!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑합니다.
Te iubesc!
Se usa al escribirle a la pareja
그리운 마음 담아 ... 가.
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
그리운 마음 담아 ... 드림
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
감사하며, ... 드림
Cele mai calde urări,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
... 드림 (보냄)
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑을 보내며, ... 드림
Cu toată dragostea,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑과 함께 보냅니다.
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares
사랑하는 마음으로,
Cu mult drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares