Finlandés | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Estimata John,
Hyvä John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Estimata paĉjo/panjo,
Hei äiti / isä
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Saluton John,
Hei John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Saluton John,
Heippa John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mia kara,
Rakkaani,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mia kara,
Rakkaani,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Estimata John,
Rakas John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dankon pro via letero.
Kiitos kirjeestäsi.
Se usa para responder a una correspondencia
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Atentu.
Pärjäilkää.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Se usa al escribirle a la pareja
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Multa amo,
Rakkaudella,
Informal, se usa al escribirles a familiares