Rumano | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Saluton John,
Bună Andrei!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
Salut Andrei!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Se usa para responder a una correspondencia
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Mi amas vin.
Te iubesc!
Se usa al escribirle a la pareja
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Multe da amo,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Multa amo,
Cu mult drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares