Sueco | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Hyvä John,
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hei äiti / isä
Hej mamma/pappa,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Hei setä Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hei John,
Hejsan John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Heippa John,
Halloj John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Rakkaani,
Min kära,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Rakkaani,
Min älskling,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Rakas John,
Min käre John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Kiitos kirjeestäsi.
Tack för ditt brev.
Se usa para responder a una correspondencia
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Jag skriver för att berätta att ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Onko sinulla suunnitelmia...
Har ni några planer för ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Ilahduin kuullessani, että...
Det glädjer mig att höra att ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
On ikävää kertoa, että...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Olin pahoillani kuullessani, että...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... lähettää terveisiä.
... hälsar.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Sano ... terveisiä minulta.
Hälsa ... från mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Kirjoita taas pian.
Skriv tillbaka snart.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skriv gärna tillbaka när ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Meddela mig då du vet något mer.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pärjäilkää.
Sköt om dig.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Rakastan sinua.
Jag älskar dig.
Se usa al escribirle a la pareja
Terveisin,
Varma hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Parhain terveisin,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Parhain terveisin,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kaikkea hyvää,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Rakkaudella,
Många kramar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Rakkain terveisin,
Kramar,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Rakkaudella,
Puss och kram,
Informal, se usa al escribirles a familiares