Rumano | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Cher Benjamin,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Chère Maman / Cher Papa,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cher Oncle Jeremy,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Salut Sylvain,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Coucou Daniel,
Bună Andrei!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Victor,
Salut Andrei!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mon chéri / Ma chérie,
Draga mea,/Dragul meu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Mon très cher Christophe,
Dragul meu Andrei,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Merci pour votre lettre.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Se usa para responder a una correspondencia
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Se usa para responder a una correspondencia
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Je t'écris pour te dire que...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Se usa cuando tienes noticias importantes
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
J'ai la joie de vous annoncer que...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
J'ai le regret de vous informer que...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
...envoie ses salutations.
... îţi transmite toată dragostea.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Dis bonjour à... de ma part.
Salută pe ...din partea mea.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Écris-moi vite.
Scrie-mi înapoi curând.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Écris-moi quand...
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Prends soin de toi.
Aveţi grijă de voi!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Je t'aime.
Te iubesc!
Se usa al escribirle a la pareja
Tous mes vœux,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Amitiés,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Amicalement,
Cele mai calde urări,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Bien à vous/toi,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Tendrement,
Cu toată dragostea,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Bises,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Bisous,
Cu mult drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares