Vietnamita | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

एन. सरबी, टायर्स ऑफ मैनहैटन, ३३५ मेन स्ट्रीट, न्यू योर्क एन.य. ९२९२६
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
जेरेमी रोड्स
२१२ सिल्वरबैक ड्राईव
कॅलिफॉर्निया स्प्रिंग्स सी. ए. ९२९२६
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
आदम स्मिथ
८ क्रॉसफील्ड रोड
सेली ओक
बरमिंगाम
मिडलैंड्स
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
सैली ड्राईव
१५५ माऊनटन राईज़
अंटगोनिश एन.एस. B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
सीलिया जोन्स
टी.ज़ी. मोटर्स
४७ हरबर्ट मार्ग
फ्लोरेआट
पर्थ व.ए. ६०१८
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
ऐलेक्स मार्शल
आक्वा टेक्नीक्स
७४५ किंग मार्ग
वेस्ट एंड
वेलिंग्टन ०६८०
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

प्रिय विजय
Gửi Vi,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
प्रिय माता पिता,
Gửi bố / mẹ,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
आदर्णीय चाचा जी,
Cháu chào chú Triều,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
प्रिय रेखा,
Lam thân mến,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
प्यारे सुनील,
Thương thân mến,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
विशाल,
Tùng à,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
मेरे प्यारे/मेरी प्यारी...,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
मेरे प्यारे...,
Anh / Em thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
मेरे प्रियतम,
Trúc thân yêu,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
आपके पत्र के लिए धन्यवाद
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Se usa para responder a una correspondencia
आपका पत्र पढ़कर अच्छा लगा.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Se usa para responder a una correspondencia
लगातार संपर्क न रखने के लिए माफी चाहता/चाहती हूँ.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
तुम्हें लिखे कितने बरस हो चुके हैं!
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

मैं यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Se usa cuando tienes noticias importantes
आशा है कि तुम... के दिन कुछ नहीं कर रही हो.
Bạn có rảnh vào...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
... के निमंत्रण/... की जानकारी के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
... के बारे में मुझे बताने के लिए/देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
मुझे पत्र लिखने के लिए/निमंत्रण भेजने के लिए/... भेजने के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि..
Mình rất vui khi được biết...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
... के बारे में सुनकर दुख हुआ.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

.. को मेरा प्यार. और उनसे कहना की उनकी बडी याद आ रही है.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... अपना प्यार भेजता/भेजती है.
... gửi lời chào cho bạn.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
...को मेरा प्रणाम/को मेरा प्यार.
Cho mình gửi lời chào tới...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
जल्दी मुझे जवाब लिखना.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
जल्द ही मुझे जवाब लिखना.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
जब... तो मुझ ज़रूर लिखना.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
जब और कोई खबर आए ते मुझे लिखना.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
अपना खयाल रखना.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
तुम्हारा अपना/तुम्हारी अपनी
Em yêu anh / Anh yêu em.
Se usa al escribirle a la pareja
शुभकामनाएं,
Thân ái,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
शुभकामनाएं,
Thân,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
आपका अपना/आपकी अपनी,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है.
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ढेर सारा प्यार,
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
बहुत सारा प्यार,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares
बहुत सारा प्यार,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares