Rumano | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Caro Luca,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Cari mamma e papà,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Caro zio Flavio,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Ciao Matteo,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Ciao Matty!
Bună Andrei!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Luca,
Salut Andrei!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Tesoro,
Draga mea,/Dragul meu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Amore,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Amore mio,
Dragul meu Andrei,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Grazie per avermi scritto.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Se usa para responder a una correspondencia
Che bello sentirti!
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Se usa para responder a una correspondencia
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Hai già dei piani per...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Sono felice di annunciarti che...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Sono davvero felice di sapere che...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mi dispiace molto doverti dire che...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mi dispiace sapere che...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
...ti manda i suoi saluti.
... îţi transmite toată dragostea.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salutami...
Salută pe ...din partea mea.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Spero di avere presto tue notizie.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Rispondimi presto.
Scrie-mi înapoi curând.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Rispondimi non appena...
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Stammi bene.
Aveţi grijă de voi!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ti amo.
Te iubesc!
Se usa al escribirle a la pareja
I migliori auguri
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Con i migliori auguri
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cari saluti
Cele mai calde urări,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Tante belle cose
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Con tanto amore
Cu toată dragostea,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Tanti cari saluti
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Con affetto,
Cu mult drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares