Danés | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Drogi Janie,
Kære John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Kære Mor / Far,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Drogi Wujku,
Kære Onkel Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Cześć Michale,
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej Janku,
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Janku,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mój Drogi/Moja Droga,
Kære,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Kæreste,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Najdroższy/Najdroższa,
Kæreste John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dziękuję za Twój list.
Tak for dit brev,
Se usa para responder a una correspondencia
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Det var godt at høre fra dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Piszę, by przekazać Ci...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Czy masz już plany na...?
Har du lavet nogle planer den...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Ucieszyłem się słysząc, że...
Jeg var henrykt at høre om...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Z przykrością piszę, że...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Tak przykro mi słyszeć, że...
Jeg var så ked af at høre at...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
Pozdrowienia od...
... siger hej.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Pozdrów ode mnie...
Sig hej til... for mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Czekam na Twoją odpowiedź.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz szybko.
Skriv tilbage snart.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz, gdy...
Skriv endelig tilbage når...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trzymaj się ciepło.
Have det godt.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kocham Cię.
Jeg elsker dig.
Se usa al escribirle a la pareja
Pozdrawiam serdecznie,
De bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Pozdrawiam ciepło,
Med de bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Serdecznie pozdrawiam,
Venligste hilsner,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam,
Alt det bedste,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Buziaki,
Kærligst,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam serdecznie,
Masser af kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Mnóstwo buziaków,
Meget kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares