Chino | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
亲爱的约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
你好,约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
嘿,约翰,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
约翰,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
我亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
我最亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
最亲爱的约翰,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
谢谢您的来信。
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
很高兴再次收到您的来信。
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
对不起,这么久没有给你写信。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
我给您写信是为了告诉您...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
你有没有...的计划?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
非常感谢发送/邀请/附上...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
很高兴宣布...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
听到...我非常高兴
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
很遗憾地告诉你们...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
听到...很遗憾
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... îţi transmite toată dragostea.
...致上他/她的祝福。
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salută pe ...din partea mea.
代我向...问好。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
我期待着尽快能收到您的回复。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
尽快回复。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
当...,请回复
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
保重。
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
我爱你。
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
致以最衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
最衷心的问候,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
一切顺利,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
致以我的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares