Coreano | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
소연이에게
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
부모님께,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
삼촌께
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
안녕 현주야!
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
야 미영아,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
미영,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
내 사랑에게,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
사랑하는 현정씨
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
편지 주셔서 감사합니다.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
...관련 계획이 있나요?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... îţi transmite toată dragostea.
...도 안부를 물으십니다.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salută pe ...din partea mea.
...께도 안부 전해 주십시오.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
빨리 답장 주세요.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
... 이면 답장을 주세요.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
건강히 지내세요.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
사랑합니다.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
감사하며, ... 드림
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
... 드림 (보냄)
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
사랑을 보내며, ... 드림
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
사랑과 함께 보냅니다.
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
사랑하는 마음으로,
Informal, se usa al escribirles a familiares