Danés | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Kære John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Kære Mor / Far,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Kære Onkel Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
Kære,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
Kæreste,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Kæreste John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Tak for dit brev,
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Det var godt at høre fra dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Har du lavet nogle planer den...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
Jeg var henrykt at høre om...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Jeg var så ked af at høre at...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... îţi transmite toată dragostea.
... siger hej.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salută pe ...din partea mea.
Sig hej til... for mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Skriv tilbage snart.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Skriv endelig tilbage når...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Have det godt.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
Jeg elsker dig.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
De bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Med de bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Venligste hilsner,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
Alt det bedste,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
Kærligst,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Masser af kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Meget kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares