Esperanto | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Estimata John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Saluton John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Saluton John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
Mia kara,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mia kara,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Estimata John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Dankon pro via letero.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Mi skribas por informi vin, ke...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... îţi transmite toată dragostea.
...sendas lian/ŝian amon.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salută pe ...din partea mea.
Diru saluton al... por mi.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Reskribu baldaŭ.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Skribu reen kiam...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Atentu.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
Mi amas vin.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Ĉion bonan,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Ĉion bonan,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
Ĉiu mia amo,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Multe da amo,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Multa amo,
Informal, se usa al escribirles a familiares