Francés | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Cher Benjamin,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Chère Maman / Cher Papa,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Cher Oncle Jeremy,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Salut Sylvain,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Coucou Daniel,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
Victor,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
Mon chéri / Ma chérie,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Mon très cher Christophe,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Merci pour votre lettre.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Je t'écris pour te dire que...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
J'ai le regret de vous informer que...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... îţi transmite toată dragostea.
...envoie ses salutations.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salută pe ...din partea mea.
Dis bonjour à... de ma part.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Écris-moi vite.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Écris-moi quand...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Prends soin de toi.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
Je t'aime.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
Tous mes vœux,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Amitiés,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Amicalement,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
Bien à vous/toi,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
Tendrement,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Bises,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Bisous,
Informal, se usa al escribirles a familiares