Inglés | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Dear John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Dear Mum / Dad,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Dear Uncle Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Hello John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Hey John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
My Dear,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
My Dearest,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Dearest John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Thank you for your letter.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
It was good to hear from you again.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
I am very sorry I haven't written for so long.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
It's such a long time since we had any contact.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
I am writing to tell you that…
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Have you made any plans for…?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
I am delighted to announce that…
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
I was delighted to hear that…
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
I am sorry to inform you that…
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
I was so sorry to hear that…
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... îţi transmite toată dragostea.
…sends his / her love.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salută pe ...din partea mea.
Say hello to…for me.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
I look forward to hearing from you soon.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Write back soon.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Do write back when…
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Send me news, when you know anything more.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Take care.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
I love you.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
Best wishes,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
With best wishes,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Kindest regards,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
All the best,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
All my love,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Lots of love,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Much love,
Informal, se usa al escribirles a familiares