Italiano | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Caro Luca,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Cari mamma e papà,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Caro zio Flavio,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Ciao Matteo,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Ciao Matty!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
Luca,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
Tesoro,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
Amore,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Amore mio,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Grazie per avermi scritto.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Che bello sentirti!
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Hai già dei piani per...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Sono felice di annunciarti che...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
Sono davvero felice di sapere che...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi dispiace sapere che...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... îţi transmite toată dragostea.
...ti manda i suoi saluti.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salută pe ...din partea mea.
Salutami...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Spero di avere presto tue notizie.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Rispondimi presto.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Rispondimi non appena...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Stammi bene.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
Ti amo.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
I migliori auguri
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Con i migliori auguri
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Cari saluti
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
Tante belle cose
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
Con tanto amore
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Tanti cari saluti
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Con affetto,
Informal, se usa al escribirles a familiares