Portugués | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Olá Vítor,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Oi Vítor,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
Vítor,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
Meu querido,
Minha querida,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
Meu amado,
Minha amada,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Obrigado por sua carta.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Você já fez planos para ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Lamento informá-lo que ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... îţi transmite toată dragostea.
...manda lembranças.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Salută pe ...din partea mea.
Diga olá para ... por mim.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Espero ter notícias suas em breve.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Escreva novamente em breve.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Escreva de volta quando...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Cuide-se.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
Eu te amo.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
Abraços,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Com carinho,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Com carinho,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
Tudo de bom,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
Com todo meu amor,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Com muito amor,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Com muito amor,
Informal, se usa al escribirles a familiares