Danés | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Hej John,
Kære John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej mamma/pappa,
Kære Mor / Far,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Hej farbror/morbror Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hejsan John,
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Halloj John,
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Min kära,
Kære,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Min älskling,
Kæreste,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Min käre John,
Kæreste John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tack för ditt brev.
Tak for dit brev,
Se usa para responder a una correspondencia
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Det var godt at høre fra dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Jag skriver för att berätta att ...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Har ni några planer för ...?
Har du lavet nogle planer den...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Det glädjer mig att höra att ...
Jeg var henrykt at høre om...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jag blev så ledsen att höra att ...
Jeg var så ked af at høre at...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... hälsar.
... siger hej.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Hälsa ... från mig.
Sig hej til... for mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tillbaka snart.
Skriv tilbage snart.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv gärna tillbaka när ...
Skriv endelig tilbage når...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Meddela mig då du vet något mer.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Sköt om dig.
Have det godt.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag älskar dig.
Jeg elsker dig.
Se usa al escribirle a la pareja
Varma hälsningar,
De bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtliga hälsningar,
Med de bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtligaste hälsningar,
Venligste hilsner,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag önskar dig allt gott,
Alt det bedste,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Många kramar,
Kærligst,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kramar,
Masser af kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Puss och kram,
Meget kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares