Húngaro | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Hej John,
Kedves John!
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej mamma/pappa,
Kedves Anya / Apa!
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Hej farbror/morbror Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hejsan John,
Szia John!
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Halloj John,
Szia John!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
John!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Min kära,
Kedvesem / Drágám!
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Min älskling,
Kedvesem / Drágám!
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Min käre John,
Drága John!
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tack för ditt brev.
Köszönöm a leveledet.
Se usa para responder a una correspondencia
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Jó volt megint hallani felőled.
Se usa para responder a una correspondencia
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Jag skriver för att berätta att ...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Har ni några planer för ...?
Van már valami programod...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Det glädjer mig att höra att ...
Örömmel hallottam, hogy ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jag blev så ledsen att höra att ...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... hälsar.
... is üdvözletét küldi.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Hälsa ... från mig.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Várom a válaszodat.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tillbaka snart.
Írj hamar.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv gärna tillbaka när ...
Írj, amint ....
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Meddela mig då du vet något mer.
Írj, ha többet megtudsz.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Sköt om dig.
Vigyázz magadra.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag älskar dig.
Szeretlek
Se usa al escribirle a la pareja
Varma hälsningar,
Legjobbakat!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtliga hälsningar,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtligaste hälsningar,
Üdvözlettel,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag önskar dig allt gott,
Legjobbakat!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Många kramar,
Szeretettel,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kramar,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Puss och kram,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informal, se usa al escribirles a familiares