Japonés | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Hej John,
佐藤君へ
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hejsan John,
佐藤君へ
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Halloj John,
太郎くんへ
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
太郎くんへ
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Min kära,
太郎へ
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Min älskling,
太郎へ
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Min käre John,
太郎へ
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tack för ditt brev.
お手紙ありがとう。
Se usa para responder a una correspondencia
Det var roligt att du hörde av dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Se usa para responder a una correspondencia
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
長い間連絡してなくてごめんね。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Jag skriver för att berätta att ...
・・・・をお知らせします。
Se usa cuando tienes noticias importantes
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Det gläder mig att kunna meddela att ...
・・・・を報告します。
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Det glädjer mig att höra att ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jag blev så ledsen att höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていました。
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Hälsa ... från mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を待っています。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tillbaka snart.
はやく返事を書いてね。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv gärna tillbaka när ...
・・・・の時は連絡してください。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Meddela mig då du vet något mer.
なにか報告があったらまた教えてください。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Sköt om dig.
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag älskar dig.
好きだよ
Se usa al escribirle a la pareja
Varma hälsningar,
じゃあね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtligaste hälsningar,
またね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Många kramar,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kramar,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares
Puss och kram,
体に気をつけてね
Informal, se usa al escribirles a familiares