Vietnamita | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

เรียน จอห์น
Gửi Vi,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Lam thân mến,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
จอห์น
Tùng à,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
ที่รักของฉัน
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
สุดที่รักของฉัน
Anh / Em thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Trúc thân yêu,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Se usa para responder a una correspondencia
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Se usa para responder a una correspondencia
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Se usa cuando tienes noticias importantes
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... gửi lời chào cho bạn.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Se usa al escribirle a la pareja
ขอให้โชคดี
Thân ái,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ขอให้โชคดี
Thân,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
โชคดี
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ด้วยความรักยิ่ง
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares
รักอย่างมาก
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares