Árabe | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
السيّد أحمد رامي
٣٣٥ شارع الجمهوريّة
القاهرة ١١٥١١
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
سيليا جونز
47 شارع هربرت
فلوريات
بيرث دبليو إيه 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
عزيزي فادي،
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
والدي العزيز \ والدتي العزيزة،
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
خالي \ عمي العزيز شادي،
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
أهلا يا فادي،
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
يا فادي،
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
فادي،
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
عزيزي،
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
أبي الحبيب \ أمي الحبيبة،
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
حبيبي فادي،
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
شكرا لرسالتك.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
لقد سُعِدْت بسماع أخبارك.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
أعتذر شديد الاعتذار على عدم الاتصال بك لفترة طويلة.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
لقد مر وقت طويل على آخر اتصال بيننا.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
أكتب إليك لأخبرك بأنّ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
هل لديك أية برامج لـ...؟
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
شكرا جزيلا لإرسال \ استدعاء \ إرفاق...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
أنا فعلا ممنون لأنك أعلمتني \ قدمت لي \ كتبت لي...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
لقد كان أمرا لطيفا للغاية أن تكتب لي \ تستدعيني \ ترسل لي...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
يسرّني أن أعلن أنّ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
لقد سُرِرْتُ بسماع...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
يُؤسفني أن أعلمكم أنّ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
لقد أحزنني سماع...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
أقدّم أسمى عبارات الحب إلى... وقل له \ لها كم أشتاق له \ لها.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... gửi lời chào cho bạn.
مع أسمى عبارات الحبّ من...
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Cho mình gửi lời chào tới...
بلّغْ \ بلّغي سلامي إلى...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
أتطلع إلى سماع أخبارك قريبا.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
اُكتب \ اُكتبي لي قريبا.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
اُكتب \ اُكتبي لي عندما...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
اكتب لي عندما يجدّ جديد في الموضوع.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
اعتن \ اعتني بنفسك.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
أحبك.
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
أجمل الأمنيات،
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
مع أجمل الأمنيات،
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
أطيب التحيات،
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
مع أجمل التمنيات،
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
مع كل عبارات الحب،
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
محبتي،
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
كل الحب،
Informal, se usa al escribirles a familiares