Checo | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
Milý Johne,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
Milý strýčku Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
Ahoj Johne,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
Čau Johne,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
Johne,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Můj milý/Moje milá,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
Nejdražší Johne,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Děkuji za Tvůj dopis.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
Už máš nějaké plány na... ?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
Je mi moc líto, že...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... gửi lời chào cho bạn.
... posílá pozdrav!
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Cho mình gửi lời chào tới...
Pozdravuj ode mě... .
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Těším se na tvojí odpověď.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Napiš brzy.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
Napiš mi prosím, až...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Opatruj se.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
Miluji tě.
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
S přáním všeho nejlepšího,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
Mějte se moc hezky,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
Jen to nejlepší,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares