Hindi | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
एन. सरबी, टायर्स ऑफ मैनहैटन, ३३५ मेन स्ट्रीट, न्यू योर्क एन.य. ९२९२६
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
जेरेमी रोड्स
२१२ सिल्वरबैक ड्राईव
कॅलिफॉर्निया स्प्रिंग्स सी. ए. ९२९२६
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
आदम स्मिथ
८ क्रॉसफील्ड रोड
सेली ओक
बरमिंगाम
मिडलैंड्स
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
सैली ड्राईव
१५५ माऊनटन राईज़
अंटगोनिश एन.एस. B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
सीलिया जोन्स
टी.ज़ी. मोटर्स
४७ हरबर्ट मार्ग
फ्लोरेआट
पर्थ व.ए. ६०१८
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ऐलेक्स मार्शल
आक्वा टेक्नीक्स
७४५ किंग मार्ग
वेस्ट एंड
वेलिंग्टन ०६८०
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
प्रिय विजय
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
प्रिय माता पिता,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
आदर्णीय चाचा जी,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
प्रिय रेखा,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
प्यारे सुनील,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
विशाल,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
मेरे प्यारे/मेरी प्यारी...,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
मेरे प्यारे...,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
मेरे प्रियतम,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
आपके पत्र के लिए धन्यवाद
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
आपका पत्र पढ़कर अच्छा लगा.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
लगातार संपर्क न रखने के लिए माफी चाहता/चाहती हूँ.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
तुम्हें लिखे कितने बरस हो चुके हैं!
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
आशा है कि तुम... के दिन कुछ नहीं कर रही हो.
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
... के निमंत्रण/... की जानकारी के लिए धन्यवाद.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे में मुझे बताने के लिए/देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
मुझे पत्र लिखने के लिए/निमंत्रण भेजने के लिए/... भेजने के लिए धन्यवाद.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि..
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
... के बारे में सुनकर दुख हुआ.
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
.. को मेरा प्यार. और उनसे कहना की उनकी बडी याद आ रही है.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... gửi lời chào cho bạn.
... अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Cho mình gửi lời chào tới...
...को मेरा प्रणाम/को मेरा प्यार.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
जल्दी मुझे जवाब लिखना.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही मुझे जवाब लिखना.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
जब... तो मुझ ज़रूर लिखना.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब और कोई खबर आए ते मुझे लिखना.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तुम्हारी अपनी
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
शुभकामनाएं,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
बहुत सारा प्यार,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
बहुत सारा प्यार,
Informal, se usa al escribirles a familiares