Tailandés | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
เรียน จอห์น
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
จอห์น
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
ที่รักของฉัน
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
สุดที่รักของฉัน
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
ขอให้โชคดี
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
ขอให้โชคดี
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
โชคดี
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
ด้วยความรักยิ่ง
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
รักอย่างมาก
Informal, se usa al escribirles a familiares