Vietnamita | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

عزيزي فادي،
Gửi Vi,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
أبي العزيز \ أمي العزيزة
Gửi bố / mẹ,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
خالي \ عمي كمال العزيز،
Cháu chào chú Triều,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
مرحبا يا فادي،
Lam thân mến,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
أهلا يا فادي،
Thương thân mến,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
فادي،
Tùng à,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
عزيزي \ عزيزتي،
Gửi bạn,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
عزيزي الغالي \ عزيزتي الغالية،
Anh / Em thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
عزيزي الغالي فادي،
Trúc thân yêu,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
شكرا لرسالتك.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Se usa para responder a una correspondencia
لقد سرّني سماع أخبارك مرة أخرى.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Se usa para responder a una correspondencia
أعتذر شديد الاعتذار على عدم الكتابة إليك منذ مدة طويلة.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
لقد مرّ وقت طويل على أخر اتصال بيننا
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

أكتب إليك لأعلمك بشأن...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Se usa cuando tienes noticias importantes
هل لديك أية برامج لـ...؟
Bạn có rảnh vào...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
كل الشكر لإرسال \ دعوة \ إرفاق...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
أنا ممنون لك شديد الامتنان لإعلامي \ إعطائي \ كتابة...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
لقد كان من كرم أخلاقك أن تكتب لي \ تدعوني \ ترسل إليّ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
يُسعدني أنْ أعلن أنّ...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
لقد سُعدت بسماع...
Mình rất vui khi được biết...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
يُؤسفني أن أعلمك أنّ...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
لقد أحزنني سماع...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
سأكون ممنونا لو استطعت أن تلقي نظرة على موقعي الإلكتروني على...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
رجاء أن تضيفني على ... ميسنجر. اسم المستخدم الخاص بي هو...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

بلغ تحياتي إلى... وقل له إني أشتاق له.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... يبلّغك سلامه \ تبلّغك سلامها.
... gửi lời chào cho bạn.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
بلّغ سلامي إلى...
Cho mình gửi lời chào tới...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
أتطلع إلى سماع أخبارك قريبا.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
اُكتب إلي بسرعة.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
أكتب لي حين...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
اكتب لي عندما يجدّ جديد.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
اعتنِ بنفسك.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
أحبك.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Se usa al escribirle a la pareja
أطيب الأمنيات،
Thân ái,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
مع أطيب التمنيات،
Thân,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
أجمل التحيات،
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
أجمل الأمنيات،
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
كل المحبة،
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
كل المحبة،
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares
كل المحبة،
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares