Danés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Milý Johne,
Kære John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Milá mamko / Milý taťko
Kære Mor / Far,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Milý strejdo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Ahoj Johne,
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Čau Johne,
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Johne,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Můj milý / Má milá,
Kære,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Můj/Má nejdražší,
Kæreste,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Nejdražší Johne,
Kæreste John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Děkuji za tvůj e-mail.
Tak for din E-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Det var godt at høre fra dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Už máš nějaké plány na... ?
har du lavet nogle planer den... ?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Jeg var henrykt over at høre at...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Je mi moc líto, že...
Jeg var så ked af at høre at...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... posílá pozdrav!
... siger hej.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Pozdravuj ode mě... .
Sig hej til... for mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Těším se na tvojí odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš brzy.
Skriv tilbage snart.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš mi prosím, až...
Skriv tilbage når...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Opatruj se.
Have det godt.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Miluji tě.
Jeg elsker dig.
Se usa al escribirle a la pareja
S přáním všeho nejlepšího,
De bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Mějte se moc hezky,
Med de bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Nejsrdečnější pozdravy,
De venligste hilsner,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jen to nejlepší,
Alt det bedste,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Kærligst,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Masser af kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares
S láskou,
Kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares