Holandés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Milý Johne,
Beste Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Milá mamko / Milý taťko
Beste mama / papa
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Milý strejdo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Čau Johne,
Hoi Jan
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Johne,
Jan
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Můj milý / Má milá,
Lieve ...
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Můj/Má nejdražší,
Liefste ...
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Děkuji za tvůj e-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Se usa para responder a una correspondencia
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Opatruj se.
Het ga je goed.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Miluji tě.
Ik hou van je.
Se usa al escribirle a la pareja
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jen to nejlepší,
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares
S láskou,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares