Húngaro | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Milý Johne,
Kedves John!
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Milá mamko / Milý taťko
Kedves Anya / Apa!
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Milý strejdo Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Ahoj Johne,
Szia John!
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Čau Johne,
Szia John!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Johne,
John!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Můj milý / Má milá,
Kedvesem / Drágám!
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Můj/Má nejdražší,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Nejdražší Johne,
Drága John!
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Děkuji za tvůj e-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Se usa para responder a una correspondencia
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Jó volt újra hallani felőled.
Se usa para responder a una correspondencia
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Azért írok, hogy elmondjam...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Už máš nějaké plány na... ?
Van már programod...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Örömmel hallottam, hogy ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Je mi moc líto, že...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... posílá pozdrav!
... üdvözletét küldi.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Pozdravuj ode mě... .
Add át üdvözletemet ....
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Těším se na tvojí odpověď.
Várom válaszodat.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš brzy.
Írj vissza hamar.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš mi prosím, až...
Írj, ha ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Írj, amint többet tudsz.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Opatruj se.
Vigyázz magadra.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Miluji tě.
Szeretlek.
Se usa al escribirle a la pareja
S přáním všeho nejlepšího,
Legjobbakat!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Mějte se moc hezky,
Kívánom a legjobbakat!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Nejsrdečnější pozdravy,
Üdvözlettel,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jen to nejlepší,
Legjobbakat!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Szeretettel,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Szeretettel,
Informal, se usa al escribirles a familiares
S láskou,
Sok puszi, / Szeretettel,
Informal, se usa al escribirles a familiares