Checo | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
亲爱的妈妈/爸爸,
Milá mamko / Milý taťko
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
亲爱的Jerome叔叔,
Milý strejdo Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
你好,约翰,
Ahoj Johne,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
嘿,约翰,
Čau Johne,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
约翰,
Johne,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
我亲爱的,
Můj milý / Má milá,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
我最亲爱的,
Můj/Má nejdražší,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
最亲爱的约翰,
Nejdražší Johne,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
谢谢您的邮件。
Děkuji za tvůj e-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
很高兴再次收到您的来信。
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Se usa para responder a una correspondencia
对不起,这么久没有给你写信。
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

我给您写信是为了告诉您...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Se usa cuando tienes noticias importantes
你对...有什么计划吗?
Už máš nějaké plány na... ?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
非常感谢发送/邀请/附上...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
很高兴宣布...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
听到...我非常高兴
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
很遗憾地告诉你们...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
听到...很遗憾
Je mi moc líto, že...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
请在...上加我,我的用户名是...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...致上他/她的祝福。
... posílá pozdrav!
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
代我向...问好。
Pozdravuj ode mě... .
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
我期待着尽快能收到您的回复。
Těším se na tvojí odpověď.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
尽快回复。
Napiš brzy.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
当...,请回复我。
Napiš mi prosím, až...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
如果你有更多消息,请发送给我。
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
保重。
Opatruj se.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
我爱你。
Miluji tě.
Se usa al escribirle a la pareja
衷心的祝福,
S přáním všeho nejlepšího,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以最衷心的祝福,
Mějte se moc hezky,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
最衷心的问候,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
一切顺利,
Jen to nejlepší,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以我的祝福,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
衷心祝福,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares
衷心祝福,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares