Danés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

亲爱的约翰,
Kære John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
你好,约翰,
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
嘿,约翰,
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
约翰,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
我亲爱的,
Kære,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
我最亲爱的,
Kæreste,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
谢谢您的邮件。
Tak for din E-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Se usa cuando tienes noticias importantes
你对...有什么计划吗?
har du lavet nogle planer den... ?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt over at høre at...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
请在...上加我,我的用户名是...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
当...,请回复我。
Skriv tilbage når...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
如果你有更多消息,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
保重。
Have det godt.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
我爱你。
Jeg elsker dig.
Se usa al escribirle a la pareja
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
最衷心的问候,
De venligste hilsner,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
一切顺利,
Alt det bedste,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以我的祝福,
Kærligst,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares
衷心祝福,
Kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares