Holandés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

亲爱的约翰,
Beste Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
你好,约翰,
Hallo Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
嘿,约翰,
Hoi Jan
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
约翰,
Jan
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
我亲爱的,
Lieve ...
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
我最亲爱的,
Liefste ...
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
谢谢您的邮件。
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Se usa para responder a una correspondencia
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
你对...有什么计划吗?
Heb je al plannen voor ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
请在...上加我,我的用户名是...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
当...,请回复我。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
如果你有更多消息,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
保重。
Het ga je goed.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
我爱你。
Ik hou van je.
Se usa al escribirle a la pareja
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
最衷心的问候,
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
一切顺利,
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以我的祝福,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
衷心祝福,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares
衷心祝福,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares