Polaco | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

亲爱的约翰,
Cześć Michale,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
亲爱的妈妈/爸爸,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
亲爱的Jerome叔叔,
Drogi Wujku,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
你好,约翰,
Cześć Michale,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
嘿,约翰,
Hej Janku,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
约翰,
Janku,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
我亲爱的,
Mój Drogi/Moja Droga,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
我最亲爱的,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
最亲爱的约翰,
Najdroższy/Najdroższa,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
谢谢您的邮件。
Dziękuję za Twojego maila.
Se usa para responder a una correspondencia
很高兴再次收到您的来信。
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Se usa para responder a una correspondencia
对不起,这么久没有给你写信。
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

我给您写信是为了告诉您...
Piszę, by przekazać Ci...
Se usa cuando tienes noticias importantes
你对...有什么计划吗?
Czy masz już plany na...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
非常感谢发送/邀请/附上...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
很高兴宣布...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
听到...我非常高兴
Ucieszyłem się słysząc, że...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
很遗憾地告诉你们...
Z przykrością piszę, że...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
听到...很遗憾
Tak przykro mi słyszeć, że...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
请在...上加我,我的用户名是...
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...致上他/她的祝福。
Pozdrowienia od...
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
代我向...问好。
Pozdrów ode mnie...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
我期待着尽快能收到您的回复。
Czekam na Twoją odpowiedź.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
尽快回复。
Odpisz szybko.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
当...,请回复我。
Odpisz, gdy...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
如果你有更多消息,请发送给我。
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
保重。
Trzymaj się ciepło.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
我爱你。
Kocham Cię.
Se usa al escribirle a la pareja
衷心的祝福,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以最衷心的祝福,
Pozdrawiam ciepło,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
最衷心的问候,
Serdecznie pozdrawiam,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
一切顺利,
Ściskam,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以我的祝福,
Buziaki,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
衷心祝福,
Ściskam serdecznie,
Informal, se usa al escribirles a familiares
衷心祝福,
Mnóstwo buziaków,
Informal, se usa al escribirles a familiares