Sueco | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

亲爱的约翰,
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
亲爱的妈妈/爸爸,
Hej mamma/pappa,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
亲爱的Jerome叔叔,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
你好,约翰,
Hallå John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
嘿,约翰,
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
约翰,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
我亲爱的,
Min älskling,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
我最亲爱的,
Raring,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
最亲爱的约翰,
Min käre John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
谢谢您的邮件。
Tack för ditt mejl.
Se usa para responder a una correspondencia
很高兴再次收到您的来信。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
对不起,这么久没有给你写信。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

我给您写信是为了告诉您...
Jag skriver för att berätta att ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
你对...有什么计划吗?
Har ni några planer för ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
非常感谢发送/邀请/附上...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
很高兴宣布...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
听到...我非常高兴
Jag är glad att höra att ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
很遗憾地告诉你们...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
听到...很遗憾
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
请在...上加我,我的用户名是...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...致上他/她的祝福。
... hälsar.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
代我向...问好。
Hälsa ... från mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
我期待着尽快能收到您的回复。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
尽快回复。
Mejla mig så fort som möjligt.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
当...,请回复我。
Mejla mig gärna när ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
如果你有更多消息,请发送给我。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
保重。
Sköt om dig.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
我爱你。
Jag älskar dig.
Se usa al escribirle a la pareja
衷心的祝福,
Hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以最衷心的祝福,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
最衷心的问候,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
一切顺利,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以我的祝福,
Många kramar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
衷心祝福,
Puss och kram,
Informal, se usa al escribirles a familiares
衷心祝福,
Kramisar,
Informal, se usa al escribirles a familiares