Danés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

정아에게
Kære John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
어머니께/ 아버지께
Kære Mor / Far,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
작은 삼촌께
Kære Onkel Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
안녕 수지야!
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
수지야!
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
수지!
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
나의 사랑 ... 에게
Kære,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
내가 제일 사랑하는 ... ,
Kæreste,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
사랑하는 부인,
Kæreste John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Tak for din E-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Det var godt at høre fra dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Se usa cuando tienes noticias importantes
..관련 계획이 있으십니까?
har du lavet nogle planer den... ?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
...를 알려주게 되어 기뻐!
Jeg er henrykt over at meddele at...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
... 듣게 되어 기뻐
Jeg var henrykt over at høre at...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Jeg var så ked af at høre at...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...도 안부를 물어보십니다.
... siger hej.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Sig hej til... for mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
곧 답장 받길 기대할게.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
곧 답장 써주십시오.
Skriv tilbage snart.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
...면 답장을 주십시오.
Skriv tilbage når...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
건강히 지내세요.
Have det godt.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑해요.
Jeg elsker dig.
Se usa al escribirle a la pareja
좋은 하루 보내세요.
De bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Med de bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
De venligste hilsner,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑하는 마음 담아.
Alt det bedste,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑하는 마음과 함께.
Kærligst,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑과 함께 보냅니다.
Masser af kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares
사랑하며, ... 보냅니다.
Kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares