Holandés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

정아에게
Beste Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
어머니께/ 아버지께
Beste mama / papa
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
작은 삼촌께
Beste oom Jeroen
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
안녕 수지야!
Hallo Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
수지야!
Hoi Jan
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
수지!
Jan
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
나의 사랑 ... 에게
Lieve ...
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
내가 제일 사랑하는 ... ,
Liefste ...
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
사랑하는 부인,
Lieve Jan
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Se usa para responder a una correspondencia
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
..관련 계획이 있으십니까?
Heb je al plannen voor ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
...를 알려주게 되어 기뻐!
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
... 듣게 되어 기뻐
Ik was erg blij om te horen dat ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
...를 알려주게 되어 유감이야.
Helaas moet ik je melden dat ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Het spijt me te moeten horen dat ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...도 안부를 물어보십니다.
... doet jou de groeten.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Doe ... de groeten namens mij.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
곧 답장 받길 기대할게.
Ik hoop snel van jou te horen.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
곧 답장 써주십시오.
Schrijf me snel terug.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
...면 답장을 주십시오.
Schrijf me snel terug wanneer ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
건강히 지내세요.
Het ga je goed.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑해요.
Ik hou van je.
Se usa al escribirle a la pareja
좋은 하루 보내세요.
Hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Met hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑하는 마음 담아.
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑하는 마음과 함께.
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑과 함께 보냅니다.
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares
사랑하며, ... 보냅니다.
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares