Polaco | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

정아에게
Cześć Michale,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
어머니께/ 아버지께
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
작은 삼촌께
Drogi Wujku,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
안녕 수지야!
Cześć Michale,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
수지야!
Hej Janku,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
수지!
Janku,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
나의 사랑 ... 에게
Mój Drogi/Moja Droga,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
사랑하는 부인,
Najdroższy/Najdroższa,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Twojego maila.
Se usa para responder a una correspondencia
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Se usa para responder a una correspondencia
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Piszę, by przekazać Ci...
Se usa cuando tienes noticias importantes
..관련 계획이 있으십니까?
Czy masz już plany na...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
...를 알려주게 되어 기뻐!
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
... 듣게 되어 기뻐
Ucieszyłem się słysząc, że...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
...를 알려주게 되어 유감이야.
Z przykrością piszę, że...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Tak przykro mi słyszeć, że...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...도 안부를 물어보십니다.
Pozdrowienia od...
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Pozdrów ode mnie...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
곧 답장 받길 기대할게.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
곧 답장 써주십시오.
Odpisz szybko.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
...면 답장을 주십시오.
Odpisz, gdy...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
건강히 지내세요.
Trzymaj się ciepło.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑해요.
Kocham Cię.
Se usa al escribirle a la pareja
좋은 하루 보내세요.
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Pozdrawiam ciepło,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Serdecznie pozdrawiam,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑하는 마음 담아.
Ściskam,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑하는 마음과 함께.
Buziaki,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
사랑과 함께 보냅니다.
Ściskam serdecznie,
Informal, se usa al escribirles a familiares
사랑하며, ... 보냅니다.
Mnóstwo buziaków,
Informal, se usa al escribirles a familiares