Chino | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kære John,
亲爱的约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Kære Mor / Far,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Kære Onkel Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hej John,
你好,约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej John,
嘿,约翰,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
约翰,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Kære,
我亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Kæreste,
我最亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Kæreste John,
最亲爱的约翰,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tak for din E-mail.
谢谢您的邮件。
Se usa para responder a una correspondencia
Det var godt at høre fra dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Se usa para responder a una correspondencia
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
对不起,这么久没有给你写信。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Jeg skriver for at fortælle dig at...
我给您写信是为了告诉您...
Se usa cuando tienes noticias importantes
har du lavet nogle planer den... ?
你对...有什么计划吗?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
非常感谢发送/邀请/附上...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Jeg er henrykt over at meddele at...
很高兴宣布...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Jeg var henrykt over at høre at...
听到...我非常高兴
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jeg er ked af at må informere dig om at...
很遗憾地告诉你们...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jeg var så ked af at høre at...
听到...很遗憾
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
请在...上加我,我的用户名是...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... siger hej.
...致上他/她的祝福。
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Sig hej til... for mig.
代我向...问好。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tilbage snart.
尽快回复。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tilbage når...
当...,请回复我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Send mig nyheder, når du ved mere.
如果你有更多消息,请发送给我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Have det godt.
保重。
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jeg elsker dig.
我爱你。
Se usa al escribirle a la pareja
De bedste ønsker,
衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Med de bedste ønsker,
致以最衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
De venligste hilsner,
最衷心的问候,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Alt det bedste,
一切顺利,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kærligst,
致以我的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Masser af kærlighed,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Kærlighed,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares