Inglés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kære John,
Dear John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Kære Mor / Far,
Dear Mum / Dad,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Kære Onkel Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hej John,
Hello John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej John,
Hey John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Kære,
My Dear,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Kæreste,
My Dearest,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Kæreste John,
Dearest John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tak for din E-mail.
Thank you for your E-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
Det var godt at høre fra dig igen.
It was good to hear from you again.
Se usa para responder a una correspondencia
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
I am very sorry I haven't written for so long.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
It's such a long time since we had any contact.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Jeg skriver for at fortælle dig at...
I am writing to tell you that…
Se usa cuando tienes noticias importantes
har du lavet nogle planer den... ?
Have you made any plans for…?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
It was so kind of you to write / invite / send…
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Jeg er henrykt over at meddele at...
I am delighted to announce that…
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Jeg var henrykt over at høre at...
I was delighted to hear that…
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jeg er ked af at må informere dig om at...
I am sorry to inform you that…
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jeg var så ked af at høre at...
I was so sorry to hear that…
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Please add me on...messenger. My username is…
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... siger hej.
…sends his/her love.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Sig hej til... for mig.
Say hello to…for me.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tilbage snart.
Write back soon.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tilbage når...
Do write back when…
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Send mig nyheder, når du ved mere.
Send me news, when you know anything more.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Have det godt.
Take care.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jeg elsker dig.
I love you.
Se usa al escribirle a la pareja
De bedste ønsker,
Best wishes,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Med de bedste ønsker,
With best wishes,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
De venligste hilsner,
Kindest regards,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Alt det bedste,
All the best,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kærligst,
All my love,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Masser af kærlighed,
Lots of love,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Kærlighed,
Much love,
Informal, se usa al escribirles a familiares