Japonés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kære John,
太郎君へ
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Kære Mor / Far,
お母さんへ/お父さんへ
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Kære Onkel Jerome,
太郎おじさんへ
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hej John,
太郎君へ
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej John,
太郎君へ
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
太郎君、
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Kære,
太郎へ
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Kæreste,
太郎へ
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Kæreste John,
太郎へ
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tak for din E-mail.
メールをくれてありがとう。
Se usa para responder a una correspondencia
Det var godt at høre fra dig igen.
メールをもらってうれしかったよ。
Se usa para responder a una correspondencia
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Jeg skriver for at fortælle dig at...
喜んで・・・・を報告します。
Se usa cuando tienes noticias importantes
har du lavet nogle planer den... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Jeg er henrykt over at meddele at...
・・・・を喜んで報告します。
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Jeg var henrykt over at høre at...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jeg er ked af at må informere dig om at...
残念だけど・・・・を報告します。
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jeg var så ked af at høre at...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... siger hej.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Sig hej til... for mig.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tilbage snart.
返信を待っています。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Skriv tilbage når...
・・・・の時はまた連絡してください。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Send mig nyheder, når du ved mere.
何かあったらまた連絡してください。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Have det godt.
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jeg elsker dig.
好きだよ
Se usa al escribirle a la pareja
De bedste ønsker,
じゃあね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Med de bedste ønsker,
じゃあね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
De venligste hilsner,
よろしく
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Alt det bedste,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kærligst,
体に気をつけてね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Masser af kærlighed,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares
Kærlighed,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares