Rumano | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Cher Albert,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Chère Maman / Cher Papa,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cher Oncle Maurice,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Salut André,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Coucou Sébastien,
Bună Andrei!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Louis,
Salut Andrei!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mon chéri / Ma chérie,
Draga mea,/Dragul meu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Mon cher Thomas,
Dragul meu Andrei,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Merci pour votre courriel.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Se usa para responder a una correspondencia
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Se usa para responder a una correspondencia
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Je t'écris pour te dire que...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Se usa cuando tienes noticias importantes
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
J'ai la joie de vous annoncer que...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
J'ai le regret de vous informer que...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...envoie ses salutations.
... îţi transmite toată dragostea.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Dis bonjour à...de ma part.
Salută pe ...din partea mea.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Écris-moi vite.
Scrie-mi înapoi curând.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Écris-moi quand...
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Prends soin de toi.
Aveţi grijă de voi!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Je t'aime.
Te iubesc!
Se usa al escribirle a la pareja
Tous mes vœux,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Amitiés,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Amicalement,
Cele mai calde urări,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Bien à vous/toi,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Tendrement,
Cu toată dragostea,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Bises,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Bisous,
Cu mult drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares