Vietnamita | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

प्यारे मित्र रहीम
Gửi Vi,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
प्यारे माता पिता,
Gửi bố / mẹ,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
प्रीय चाचा जी,
Cháu chào chú Triều,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
कैसे हो जय,
Lam thân mến,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
ओय राहुल!
Thương thân mến,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
रीमा,
Tùng à,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
मेरे प्यारे...,
Gửi bạn,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
मेरी प्यारी...,
Anh / Em thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
प्यारी नीना,
Trúc thân yêu,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Se usa para responder a una correspondencia
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Se usa para responder a una correspondencia
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Se usa cuando tienes noticias importantes
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Bạn có rảnh vào...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Mình rất vui khi được biết...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
... gửi lời chào cho bạn.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Cho mình gửi lời chào tới...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
जल्द ही जवाब लिखना.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
अपना खयाल रखना.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Em yêu anh / Anh yêu em.
Se usa al escribirle a la pareja
शुभकामनाएं,
Thân ái,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
शुभकामनाएं,
Thân,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
शुभकामनाएं,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ढेर सारा प्यार,
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ढेर सारा प्यार,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares
आपका अपना/आपकी अपनी,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares